GS.TS. Nguyễn Bá Diến – Chủ tịch Hội đồng Viện, Chủ nhiệm Đề tài...

Ngày 13/12/2021, Bộ Khoa học và Công Nghệ Việt Nam đã long trọng tổ chức Hội...

GS. Nguyến Bá Diến Giảng cho Cán Bộ Sở Thông tin Truyền thông, tỉnh...

Từ ngày 28-30/9/2020, nhận lời mời của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang, Giáo sư Nguyễn Bá Diến đã...

GS.TS.LS. Nguyễn Bá Diến trả lời phỏng vấn Báo Đầu tư, nhân dịp Quốc...

https://baodautu.vn/longfrom-quyen-luc-mem-la-no-thangiup-viet-nam-bao-vechu-quyentren-bien-dong-m128862.html

Bài mới