GS. Nguyến Bá Diến Giảng cho Cán Bộ Sở Thông tin Truyền thông, tỉnh Hậu Giang

0
402

Từ ngày 28-30/9/2020, nhận lời mời của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang, Giáo sư Nguyễn Bá Diến đã giảng cho các cán bộ, chuyên viên và lãnh đạo của Sở về các vấn đề liên quan đến Biển Đông.