Giới thiệu chung

Viện Nghiên cứu Khoa học Biển và Hải đảo (SRISAI) là tổ chức nghiên cứu độc lập, phi lợi nhuận và phi chính phủ được thành lập theo Quyết định số 768/QĐ-LHKHKTVN ngày 19/11/2012 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam theo Luật Khoa học và Công nghệ năm 2000.

SRISAI tập trung chủ yếu vào các các vấn đề liên quan đến luật biển, luật quốc tế; các vấn đề biển/hàng hải chuyên sâu cũng như các vấn đề chính trị và chiến lược ảnh hưởng đến Việt Nam và khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương.

SIRSAI xếp hạng số một tại Việt Nam về số lượng công trình nghiên cứu khoa học cấp quốc gia liên quan đến vấn đề Biển Đông.

1. Sứ mệnh

Sứ mệnh của SRISAI là đóng góp vào việc bảo vệ và thúc đẩy pháp quyền, công lý, chủ quyền và quyền chủ quyền cũng như các lợi ích của Việt Nam tại Biển Đông và khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương thông qua các hoạt động nghiên cứu chính sách và pháp luật, đối thoại, tranh luận công khai, xây dựng năng lực và các hoạt động tư vấn.

2. Tầm nhìn 2030

Tầm nhìn của SRISAI là tiến tới trở thành một trung tâm nghiên cứu luật biển và tư vấn chiến lược, chính sách hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

3. Triết lý hành động

Chúng ta là những người yêu công lý và tổ quốc và vì tình yêu cháy bỏng này, chúng ta không ngừng cống hiến tài năng và trí tuệ, nguyện đóng góp một phần nhỏ bé công sức của mình để bảo vệ công lý, luật pháp và tổ quốc thông qua các hoạt động khoa học.

Chúng ta hành động để tạo ra những sản phẩm khoa học đỉnh cao, có sức ảnh hưởng sâu rộng trong cộng đồng khoa học Việt Nam và quốc tế.

Chúng ta là những người đam mê nghiên cứu và sáng tạo, luôn không ngừng đổi mới và tự hoàn thiện.

Chúng ta cam kết đi đến đến cùng để thực hiện sứ mệnh và mục tiêu của mình, bất chấp khó khăn và thử thách.

Chúng ta gắn bó và đoàn kết như những người bạn, người chiến hữu trong một đam mê lớn và khát khao lớn.

Chúng ta đảm trách vị trí tiên phong trong việc hoạch định chiến lược và chính sách của đất nước trong vấn đề Biển Đông.

4. Giá trị cốt lõi

Thấm nhuần sâu sắc 07 giá trị cốt lõi đã được trui rèn và đúc kết qua quá trình hình thành và phát triển (Trách Nhiệm, Chính Trực, Kỷ Luật, Chất Lượng, Sáng Tạo, Gắn Kết, Tiên phong), mỗi thành viên của SRISAI sẽ tiếp tục gìn giữ, phát triển và biến các giá trị này thành động lực của sức mạnh và tiêu chuẩn của hành động:

Trách nhiệm: Trách nhiệm với đất nước, với cộng đồng, với xã hội và với chính mình.

Chính trực: Thẳng thắn, Trung thực, Minh bạch trong các dự án, hoạt động khoa học và trong các khuyến nghị, đề xuất chính sách; Kiên định, bản lĩnh, không thay đổi quan điểm dưới bất kỳ sức ép nào nếu quan điểm đó là đúng đắn để bảo vệ và thúc đẩy công lý và lợi ích của Việt Nam.

Kỷ luật: Hoàn thành công việc đúng và đầy đủ số lượng, chất lượng và thời hạn; Tận tâm, tận tụy trong công việc; Tỉ mỉ đến từng chi tiết; Tôn trọng nội quy, quy chế của Viện.

Chất lượng:  Sản phẩm và hoạt động khoa học thể hiện chất lượng đỉnh cao, giá trị vượt trội và thái độ chuyên nghiệp. Các công trình khoa học hướng tới việc đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất về công bố quốc tế.

Sáng tạo: Tiếp cận vấn đề khác biệt; Khuyến khích ý tưởng mới; Luôn đổi mới, linh hoạt trong tư duy và hành động.

Gắn kết: Viện là gia đình thứ hai; Tôn trọng đồng nghiệp; Luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng lòng, hợp tác và xây dựng; Luôn chủ động hỗ trợ đồng nghiệp.

Tiên phong: Tích cực, chủ động thực hiện các hoạt động tư vấn chính sách, chiến lược cho Nhà nước trong các vấn đề biển Đông.

5. Ban lãnh đạo
 
– Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện: GS.TS. Nguyễn Bá Diến
 
– Viện trưởng: TS.LS. Nguyễn Bá Cường
 
– Phó Viện trưởng: GS.TS. Nguyễn Bá Diến
 
 
6. Trụ sở chính
 
– Địa chỉ: Nhà 10, ngõ 39, Phạm Thận Duật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
 
– Điện thoại: 0246.281.5050
 
– Fax: 024.281.5050
 
 
– Website: www.srisai.vn