THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐƠN VỊ TUYỂN DỤNG 1.1. Giới thiệu chung Viện Nghiên cứu...

GS. Nguyến Bá Diến Giảng cho Cán Bộ Sở Thông tin Truyền thông, tỉnh...

Từ ngày 28-30/9/2020, nhận lời mời của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang, Giáo sư Nguyễn Bá Diến đã...

Bài mới