GS. Nguyến Bá Diến Giảng cho Cán Bộ Sở Thông tin Truyền thông, tỉnh...

Từ ngày 28-30/9/2020, nhận lời mời của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang, Giáo sư Nguyễn Bá Diến đã...

Bài mới