Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu khoa học biển và hải đảo –...

Ngày 16 tháng 8 năm 2022, Chi bộ Viện Nghiên cứu khoa học biển và hải đảo đã tiến hành đại hội...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐƠN VỊ TUYỂN DỤNG 1.1. Giới thiệu chung Viện Nghiên cứu...

GS.TS. Nguyễn Bá Diến – Chủ tịch Hội đồng Viện, Chủ nhiệm Đề tài...

Ngày 13/12/2021, Bộ Khoa học và Công Nghệ Việt Nam đã long trọng tổ chức Hội...

Bài mới