GS. Nguyến Bá Diến Giảng cho Cán Bộ Sở Thông tin Truyền thông, tỉnh...

Từ ngày 28-30/9/2020, nhận lời mời của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang, Giáo sư Nguyễn Bá Diến đã...

GS.TS.LS. Nguyễn Bá Diến trả lời phỏng vấn Báo Đầu tư, nhân dịp Quốc...

https://baodautu.vn/longfrom-quyen-luc-mem-la-no-thangiup-viet-nam-bao-vechu-quyentren-bien-dong-m128862.html

Quan hệ Việt Nam – Ấn Độ và Bản ghi nhớ hợp tác của...

https://thediplomat.com/2020/08/india-vietnam-relations-strong-and-getting-stronger

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NGHIÊN CỨU VIÊN

I. THÔNG TIN CHUNG Viện Nghiên cứu Khoa học Biển và Hải đảo (SRISI) là tổ chức...

Viện Nghiên cứu khoa học biển và hải đảo ký Bản ghi nhớ về...

https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/ky-hop-lan-thu-17-uy-ban-hon-hop-viet-nam-an-do-614323/

Ngày 22/8/2020, Viện Nghiên cứu khoa học biển và hải đảo ký Bản ghi...

https://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/32912/17th_IndiaVietnam_Joint_Commission_Meeting

Trao đổi của GS.TS.LS.Nguyễn Bá Diến với Báo Phụ nữ (08/2020): Trên Biển Đông,...

https://www.phunuonline.com.vn/tren-bien-dong-chinh-nghia-thuoc-ve-viet-nam-a1416039.html

Bài mới