Vai trò thành phần cấp hạt của trầm tích tầng mặt trong địa chất hình sự – GS.TS. Trần Nghi

0
441

Thành phần cấp hạt là một tiêu chí quan trọng để nghiên cứu trầm tích tầng mặt, đồng thời cũng có giá trị cao trong địa chất hình sự. Xác định thành phần cấp hạt các mẫu trầm tích bở rời trong địa chất hình sự vừa để xác định tướng, môi trường thành tạo trầm tích, vừa để so sánh, xác định sự gần gũi giữa những mẫu dấu vết với những mẫu so sánh. Khối lượng mẫu có để phân tích thường bị hạn chế và các cấp hạt phổ biến nhất thường nằm trong khoảng…

 

alt

alt

alt

alt

alt

altalt