Tính pháp lý của bức thư cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi Trung Quốc ngày 14.9.1958. PGS.TS.Nguyễn Bá Diến

0
416

Tóm tắt: Để khẳng định chủ quyền trái phép của mình trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, Trung Quốc đã viện dẫn sai lệch bức thư của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi phía Trung Quốc ngày 14.9.1958. Bức thư này hoàn toàn không đề cập đến vấn đề lãnh thổ và chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, do đó nó không có giá trị pháp lý đối với hai quần đảo này. Để chứng minh điều đó tác giả phân tích hoàn cảnh, ý nghĩa lịch sử thực tế của bức thư và các điều kiện của nguyên tắc estoppel

-PGS.TS. Nguyễn Bá Diến