Lãnh đạo Viện dự Hội thảo tại Indonesia, ngày 15/10/2019

https://vietnamnews.vn/politics-laws/536968/viet-nam-attends-intl-law-development-conference-in-indonesia.html#098yer4vP9e0yZTu.97

Góc nhìn và trao đổi của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu khoa...

Sáng 17/8/2019, tại Viện Nghiên cứu khoa học Biển và Hải đảo, dưới sự chủ trì của GS.TS.LS. Nguyễn Bá Diến -...

Chủ tịch Hội đồng Viện – GS.TS. Nguyễn Bá Diến tham dự Hội thảo...

Chủ tịch Hội đồng Viện - GS.TS. Nguyễn Bá Diến tham dự Hội thảo khoa học cấp quốc gia: "Cách mạng công...

Bài mới