Th.s Nguyễn Hùng Cường – TP hợp tác đối ngoại làm việc Mr. Dara Yin – Bí thư thứ 1 Ban chính trị ĐSQ Hoa Kỳ (30-9-2016)

ThS Nguyễn Hùng Cường trao đổi cùng Mr Dara Yin, Bí thứ thứ 1 - Ban Chính trị - Đại sứ quán Hoa Kỳ, về các hệ quả chính trị và pháp lý của phán quyết trọng tài trong vụ Philippines/Trung Quốc đối với Việt Nam và các bước đi tiếp theo của các quốc gia liên quan ở Biển Đông.

0
508