Th.s Nguyễn Hùng Cường – TP hợp tác đối ngoại, làm việc cùng Mr Tim Krap, Bí thư thứ 2 Đại sứ quán Hà Lan (Ngày 20/9/2016)

Th.s Nguyễn Hùng Cường - TP hợp tác đối ngoại, trao đổi cùng Mr.Tim Krap, Bí thư thứ 2 Đại sứ quán Hà Lan về các vấn đề và diến biến mới đây trên biển đông

0
479