Phát hiện tướng Kyanit – Tanc trong các thành tạo biến chất Paleozoi sớm vùng Quảng Nam – Đà Nẵng – GS. TS. Phan Trường Thị

0
385

Tổ hợp khoáng vật Kyanit – Tanc được các nhà thạch học đặc biệt chú ý vì nó đặc trưng cho tướng có chế độ áp suất thành tạo khá cao. Theo các tài liệu thực nghiệm và tài liệu địa chất của Schreyer W. Seifert F 1969 (5) thì tổ hợp khoáng vật trên xuất hiện ở áp suất từ 7-7,5 Kbar trở lên. Trên biểu đồ P – T, tướng này nằm ở vùng…

 

 

alt

alt

alt