PGS.TS. Nguyễn Bá Diến và Ths Nguyễn Hùng Cường làm việc cùng Bà Nishimura Noriko và đồng nghiệp- Ban Chính trị, Đại sứ quán Nhật Bản (21/7/2016)

0
831

PGS.TS. Nguyễn Bá Diến và Ths Nguyễn Hùng Cường trao đổi cùng Ms Nishimura Noriko và đồng nghiệp, Ban Chính trị, Đại sứ quán Nhật Bản về các hệ quả chính trị và pháp lý của phán quyết trọng tài trong vụ Philippines/Trung Quốc đối với Việt Nam, Nhật Bản va khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Prof Nguyen Ba Dien and Mr Nguyen Hung Cuong have talks with Ms Nishimura Noriko and her colleague, Political Section, Japanese Embassy about the legal and political implications of the Tribunal’s ruling in the Philippines/China case on Vietnam, Japan and Asia-Pacific region.