PGS. TS. Nguyễn Bá Diến – Giám đốc Trung tâm Luật Biển và Hàng hải quốc tế làm việc với phóng viên Báo Hà Nội mới (21/7/2016)

0
845

PGS.TS. Nguyễn Bá Diến – Chủ tịch hội đồng quản lý Viện nghiên cứu khoa học Biển và Hải đảo trả lời phỏng vấn Báo Hà Nội mới về vụ kiện Philippines/Trung Quốc.

http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/842001/neu-trung-quoc-khong-thuc-thi-ben-kien-co-the-dua-ra-hoi-dong-bao-an-lien-hop-quoc