Những định hướng về hợp tác cùng phát triển trước tham vọng độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc

Mô hình “hợp tác cùng phát triển” đã được thực hiện từ lâu trên thế giới, điển hình nhất là Hiệp ước Svalbard ngày 19/12/1920. Kể từ khi Hiệp ước này ra đời đến nay, trên thế giới đã có khoảng hon 100 thỏa thuận hợp tác cùng phát triển được ký kết và thực hiện.

0
408