Những định hướng về hợp tác cùng phát triển trước tham vọng độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc

0
419

Mô hình “hợp tác cùng phát triển” đã được thực hiện từ lâu trên thế giới, điển hình nhất là Hiệp ước Svalbard ngày 19/12/1920. Kể từ khi Hiệp ước này ra đời đến nay, trên thế giới đã có khoảng hon 100 thỏa thuận hợp tác cùng phát triển được ký kết và thực hiện.