Nguyên tắc chiếm hữu thực sự trong luật quốc tế và chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa – PGS.TS. Nguyễn Bá Diến. ThS. Nguyễn Hùng Cường

0
1173

Tóm tắt: Nguyên tắc chiếm hữu thực sự đã trở thành một trong những nguyên tắc nền tảng của pháp luật quốc tế và có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc xác lập chủ quyền lãnh thổ. Sau khi ra đời từ Định ước Berlin 1885, Nguyên tắc chiếm hữu thực sự được áp dụng rất nhiều trong việc xác lập chủ quyền của các quốc gia đối với các vùng lãnh thổ vô chủ; Đồng thời, có ý nghĩa to lớn trong việc giải quyết các tranh chấp lãnh thổ giữa các quốc gia với nhau. Nguyên tắc này được áp dụng đối với cả các vùng lãnh thổ trên lục địa và các vùng lãnh thổ biển – hải đảo

PGS.TS. Nguyễn Bá Diến – ThS. Nguyễn Hùng Cường