Môi trường và cơ chế thành tạo cát đỏ Phan Thiết – GS.TS. Trần Nghi

0
320

Cát đỏ Phan Thiết là một thành tạo địa chất hấp dẫn và được nhiều người trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu và tranh luận trong một thời gian dài, nhưng vẫn chưa thống nhất. Từ năm 1995 đến nay, nhóm tác giả thuộc hội Đệ  tứ – Địa mạo đã tập trung nghiên cứu cát đỏ Phan Thiết trên quan điểm tiếp cận hệ thống…

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt