Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Luật biển và Hàng hải Quốc tế và Viện Quốc tế Pháp ngữ

0
875

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Luật biển và Hàng hải Quốc tế và Viện Quốc tế Pháp ngữ


Sáng ngày 11/01/2018, tại Trung tâm Luật biển và Hàng hải Quốc tế đã diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) và Trung tâm Luật biển và Hàng hải Quốc tế.

Giám đốc Nguyễn Bá Diến và Viện trưởng Ngô Tự lập

Giám đốc Nguyễn Bá Diến và Viện trưởng Ngô Tự Lập

Tham gia buổi lễ, về phía Trung tâm Luật Biển và Hàng hải Quốc tế có Giám đốc Nguyễn Bá Diến và đại diện các phòng ban chức năng của Trung tâm. Về phía IFI có Viện trưởng Ngô Tự Lập và đại diện Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác phát triển. Sau lễ ký, lãnh đạo hai đơn vị đã có một cuộc trao đổi chân tình và cụ thể. Hai bên đều mong muốn phối hợp phát huy tối đa nguồn lực và thế mạnh của mỗi bên trong nghiên cứu, đào tạo và hợp tác quốc tế.

Thỏa thuận có thời hạn 5 năm kể từ ngày ký.