Hơn 3 năm vẫn chưa có Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Biển

0
808
Luật Biển Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1/1/2013 nhưng đến giờ vẫn chưa có nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành, gây ra bất cập trong quá trình thực thi và có thể ảnh hưởng tới chủ quyền biển, đảo.