Hoạt động hợp tác

0
713

I- Viện Nghiên cứu khoa học Biển và Hải đảo đã thiết lập các mối quan hệ với các tổ chức trong nước và quốc tế sau đây:

1. Các cơ quan, tổ chức trong nước

– Ủy ban Quốc phòng và an ninh, Văn phòng Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

– Ủy ban Lập pháp, Văn phòng Quốc hội Việt Nam;

– Bộ Ngoại giao;

– Bộ Tài nguyên và môi trường;

– Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;

– Bộ Tư pháp;

– Bộ Thông tin và truyền thông;

– Bộ Khoa học và Công nghệ;

– Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Viện nghiên cứu lập pháp, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

– Viện Nghiên cứu khoa học Biển và Hải đảo, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam;

– Viện Nhà nước và Pháp luật;

– Hội đồng Lý luận Trung ương;

– Viện hải dương học Nha Trang;

– Cảnh sát biển Việt Nam;

– Hội trầm tích Việt Nam;

– Tổng hội địa chất và khoáng sản Việt Nam;

– Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Hải quân;

– Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam;

– Viện nghiên cứu Trung Quốc;

– Viện nghiên cứu Đông Nam Á;

– Viện nghiên cứu Đông Bắc Á;

– Viện nghiên cứu Hán Nôm;

– Viện Việt Nam học và khoa học phát triển;

– Trung tâm nghiên cứu biển và đảo (Đại học Quốc gia Hà Nội);

– Viện Chiến lược và Khoa học Công an, Bộ Công an;

– Đại học Luật Hà Nội;

– Học viện Ngoại giao;

– Đại học Quốc gia Hà Nội;

– Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;

– Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh; 

– Trung tâm viễn thám quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường;

– Viện nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Đà Nẵng;

– Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Khánh Hòa;

….

2. Các cơ quan, tổ chức quốc tế

– Đại học Aichi (Nhật Bản);

– Đại học Dalhousie (Canada);

– Đại học Visaya (Philippines);

– Khoa Luật, Đại học Quốc gia Philippines;

– Cơ quan bảo vệ bờ biển của Hàn Quốc;

– Viện hàng hải Hàn Quốc;

– Bộ Giáo dục và Công nghệ Hàn Quốc;

– Bộ Đất đai, Vận tải và hàng hải Hàn Quốc;

– Viện nghiên cứu vũ trụ Hàn Quốc;

– Bộ Tư pháp Liên bang Đức;

– Trung tâm không gian vũ trụ Đức;

– Bộ Kinh tế và Công nghệ Liên bang Đức;

– Đại sứ quán Việt Nam tại DARUSSALAM, Brunei Darussalam

– Viện Nghiên cứu châu Á tại Brunei (The Institute of Asian Studies)

– Universiti Brunei Darussalam

– Đại sứ quán Nước CHXHCNVN Nam tại Indonesia

– Ban thư ký ASEAN tại Indonesia

– Ban An ninh Hàng hải Indonesia 

– Uỷ ban điều phối an ninh biển của Indonesia

– Đại sứ quán Nước CHXHCNVN tại Hà Lan

– Đại học Quốc gia Indonesia;

– Đại học Trier University, Đức;

– Đại học De La Salle Manila, Philippines;

– Khoa Luật, ĐHQG Seoul, Hàn Quốc;

– Trung tâm Nghiên cứu Luật môi trường Châu Âu (Khoa Luật, Đại học Bremen);

– Viện Khoa học và Công nghệ Biển Hàn Quốc;

– Trung tâm Nghiên cứu Luật pháp quốc tế, Khoa Luật, Đại học Indonesia;

– Viện Đa dạng sinh học Biển Quốc gia Hàn Quốc;

…v…v

II-THAM GIA KÝ KẾT BẢN GHI NHỚ VỀ MẠNG LƯỚI CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT VỀ NGHIÊN CỨU SINH VẬT HỌC BIỂN KHU VỰC CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG

alt

PGS.TS. Nguyễn Bá Diến (Chủ tịch Hội đồng Quản lý Viện NCKH Biển và Hải đảo, Giám đốc Trung tâm Luật biển và Hàng hải Quốc tế) Tham gia ký kết Bản ghi nhớ về Mạng lưới Chính sách và Pháp luật về Nghiên cứu sinh vật học biển khu vực Châu Á – Thái Bình Dương cùng với các đối tác như Trung tâm Pháp luật và Chính sách về Năng lượng và Môi trường (Khoa Luật, Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc); Trung tâm Nghiên cứu Luật môi trường Châu Âu (Khoa Luật, Đại học Bremen); Viện Khoa học và Công nghệ Biển Hàn Quốc; Trung tâm Nghiên cứu Luật pháp quốc tế, Khoa Luật, Đại học Indonesia; Viện Đa dạng sinh học Biển Quôc gia Hàn Quốc