GS.TS. NGUYỄN BÁ DIẾN THAM DỰ HỘI THẢO QUỐC GIA VỀ BIỂN ĐÔNG

0
597

Ngày 19 tháng 12 năm 2018, GS.TS. Nguyễn Bá Diến – Chủ tịch Hội đồng sáng lập Viện tham dự hội thảo quốc gia về Biển Đông (Biển Đông trong cục diện mới và đối sách của Việt Nam) do Học viện Ngoại giao – Bộ Ngoại giao tổ chức.