GS.TS.LS. Nguyễn Bá Diến trao đổi với VTC1 về mưu đồ của Trung Quốc đối với Biển Đông và vai trò của ASEAN (ngày 08/8/2019)

0
1583
BIỂN ĐÔNG TRONG MỐI QUAN HỆ ASEAN – TRUNG QUỐC

Vùng biển Đông được coi là một trong những tuyến hàng hải quốc tế nhộn nhịp bên cạnh đó cũng là vùng chứa đựng nhiều tài nguyên. Biển Đông cũng có ý nghĩa rất lớn trong địa chính trị, chi phối các mối quan hệ quốc tế.

Posted by VTC1 Tin Tức on Wednesday, August 7, 2019