Cuộc gặp giữa lãnh đạo SRISI và ông Christian – Phó Đại sứ Đan Mạch (17/5/2016)

0
558

Cuộc gặp giữa lãnh đạo SRISI và ông Christian – Phó Đại sứ Đan Mạch trao đổi về tình hình tại biển Đông