Chủ tịch Hội đồng Viện – GS.TS. Nguyễn Bá Diến tham dự Hội thảo khoa học cấp quốc gia

0
476

Chủ tịch Hội đồng Viện – GS.TS. Nguyễn Bá Diến tham dự Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề pháp lý đặt ra cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam” do Bộ Tư pháp tổ chức ngày 24/6/2019 tại Hội trường Grand Ballroom – Khách sạn JW Marriott Hà Nội.