Bài báo đăng tạp chí Quốc tế.

0
411

Ban Lãnh đạo Viện Nghiên cứu khoa học Biển và Hải đảo chúc mừng các thành viên của Viện (Đại tá.PGS.TS. Trần Văn Luyện; Trung tá.TS. Nguyễn Thanh Minh; TS. Nguyễn Hữu Lập) có bài đăng trên Tạp chí quốc tế The Journal of Middle East and North Africa Sciences 2018; 2019.