Xác định biên giới trên biển và khu vực biên giới biển của Việt Nam từ góc độ pháp Luật quốc tế – PGS.TS Nguyễn Bá Diến, ThS. Nguyễn Hùng Cường

0
743

Bài viết phân tích và bình luận về quy định của pháp luật quốc tế về vấn đề xác định biên giới và khu vực biên giới quốc gia trên biển theo quy định của pháp luật quốc tế, đặc biệt là Công ước Luật biển năm 1982 của Liên hợp quốc.