Vấn đề phân định biển trong luật biển quốc tế hiện đại – PGS.TS. Nguyễn Bá Diến

0
398

Phân định biển và quá trình hoạch định đường ranh giới giữa hai hay nhiều quốc gia có các vùng biển tiếp giáp hoặc đối diện nhau cũng như việc xác định ranh giới phía ngoài của vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa (tiếp giáp với biển cả hoặc đáy biển – di sản chung của loài người) luôn là vấn đề trung tâm của Luật biển quốc tế hiện đại.