Đồng chí Viện trưởng – Tiến sỹ Nguyễn Hùng Cường vinh dự nhận Bằng khen của Liên hiệp Hội Việt Nam tặng Viện Nghiên cứu khoa học biển và hải đảo về thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc năm 2021.

0
236