Tài liệu tham khảo phục vụ công tác tập huấn tuyên truyền về biển, đảo

Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Bá Diến - ThS. Nguyễn Trường Giang Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông Năm xuất bản: 2013 Số trang: 358 trang

0
933

Tài liệu do PGS. TS. Nguyễn Bá Diến và ThS. Nguyễn Trường Giang chủ biên, gồm 11 chuyên đề về Biển Đông với các nội dung về Biển Đông như các điều kiện tự nhiên, vai trò đối với Việt Nam; tình hình Biển Đông và những tranh chấp hiện nay giữa các nước; các cơ sở pháp lý và lịch sử chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với khu vực biển này; các chủ trương, chính sách của nhà nước ta để giải quyết tranh chấp; Luật và các điều ước quốc tế trong việc quản lý và bảo vệ tài nguyên biển… Ngoài ra, cuốn sách còn có phần phụ lục đăng Luật Biển Việt Nam năm 2012 để bạn đọc tiện theo dõi, tham khảo.


MỤC LỤC

1. Tổng quan về Biển Đông (ThS. Nguyễn Trường Giang)
2. Yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc (PGS.TS. Nguyễn Bá Diến – ThS. Vũ Phương Thanh)
3. Hoạt động bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên Biển Đông (ThS. Nguyễn Trường Giang)
4. Tình hình đàm phán, ký kết các thoả thuận quốc tế về phân định biển giữa Việt Nam và các nước liên quan (ThS. Nguyễn Trường Giang)
5. Những văn bản chính sử, địa lý, bản đồ có giá trị pháp lý chứng minh chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa (TS. Hãn Nguyên Nguyễn Nhã)
6. Chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa (PGS.TS. Nguyễn Bá Diến
7. Tổng quan pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về quản lý, bảo vệ tài nguyên biển (ThS. Nguyễn Hùng Cường)
8. Tổng quan về Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982 và Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (PGS.TS. Nguyễn Bá Diến – ThS. Nguyễn Hùng Cường)
9. Một số điều ước quốc tế liên quan đến việc bảo đảm an ninh và phòng, chống tội phạm trên biển (ThS. Nguyễn Trường Giang)
10. Chính sách, pháp luật biển Việt Nam (PGS.TS. Nguyễn Bá Diến)
11. Một số phân tích về Chiến lược biển Viẹt Nam đến năm 2020 (PGS.TS. Nguyễn Bá Diến)