Sách chuyên khảo Quản lý tổng hợp và phân vùng quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam

Tác giả: Đào Mạnh Tiến, Nguyễn Thế Tưởng, Nguyễn Bá Diến Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên công nghệ Năm xuất bản: 2011 Số trang: 215 trang

0
858

Đới bờ (coastal zone) Việt Nam kéo dài 3.260km theo hướng á kinh tuyến, gồm 2 phần: lục địa ven biển và biển ven bờ với độ sâu 0 – 30m nước đối với biển Đông Bắc, Đông Nam và Tây Nam hoặc từ 0 – 50m nước đối với biển miền Trung. Đới bờ có điều kiện tự nhiên môi trường và tai biến thiên nhiên khá phức tạp, tài nguyên phong phú, có tính phân dị theo chiều dài của đường bờ biển và chiều vuông góc với đường bờ biển. Đới bờ tập trung nhiều dân cư sinh cơ lập nghiệp tại các đô thị lớn, các khu chế xuất, khu công nghiệp, các khu du lịch, các làng quê ngàn đời ven biển. Đây là khu vực có nền kinh tế phát triển nhanh, năng động đóng góp rất lớn cho nền kinh tế quốc dân. Nhưng tại đây cũng có sự phân hoá rất lớn và đang tồn tại các xung đột xã hội phức tạp do sự phát triển thiếu bền vững gây nên. vì vậy, việc phân vùng quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam là một nhu cầu tất yếu trong quá trình quy hoạch phát triển bền vững kinh tế ven biển và biển ven bờ.
Chuyên khảo là một công trình hệ thống hoá và phát triển lý luận từ một khối lượng lớn các kết quả nghiên cứu cơ sở khoa học về điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường, tai biến thiên nhiên, kinh té xã hội và cơ sở khoa học pháp lý liên quan đến quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam trong thời gian 30 năm trở lại đây của chính tập thể tác giả và của các nhà khoa học khác, trong đó có đề tài khoa học công nghệ cấp Nhà nước KC09.27/06-10 “Nghiên cứu cơ sở khoa học, pháp lý và phân vùng quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam”.
Chuyên khảo gồm 03 chương:
Chương I: Các vấn đề lý luận về quản lý tổng hợp và phân vùng quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam
I.1. Các vấn đề lý luận về quản lý tổng hợp đới bờ
I.2. Các vấn đề lý luận về phân vùng quản lý tỏng hợp đới bờ
Chương II: Kết quả phân vùng quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam
II.1. Các phân vị phân vùng quản lý tổng hợp trong thành lập bản đồ phân vùng quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam
II.2. Các miền và vùng quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam
II.3. Các tiểu vùng quản lý tổng hợp đới bờ Trung Bộ
Chương III: Các giải pháp phân vùng quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam
III.1. Giải pháp hoàn thiện chính sách, chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp và phân vùng quản lý tổng hợp đới bờ phục vụ chiến lược biển Việt Nam
III.2. Xây dựng khung pháp luật về quản lý tổng hợp và phân vùng quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam
III.3. Ban hành Luật chuyên biệt về quản lý tổng hợp và phân vùng quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam
III.4. Giải pháp về xây dựng nhữngđiều kiện phục vụ quản lý tổng hợp và phân vùng quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam