Phát biểu của PGS.TS. Nguyễn Bá Diến tại tọa đàm “Việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan trong vùng biển Việt Nam dưới góc độ luật pháp quốc tế”. (Ngày 20/5/2014, Đại học Luật Hà Nội tổ chức)

0
506

http://vietq.vn/khong-kien-trung-quoc-chung-ta-se-phai-tra-gia-d33778.html