Lãnh đạo Viện (Chủ tịch Hội đồng Viện – GS.TS. Nguyễn Bá Diến và Viện trưởng – TS. Nguyễn Hùng Cường) tiếp và làm việc với ngài Tang Wai Loong – Tham tán Đại sứ quán Singapore về những diến biến trên Biển Đông và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trong năm 2020.

0
471