Lãnh đạo Viện (Chủ tịch Hội đồng Viện – GS.TS. Nguyễn Bá Diến và Viện trưởng – TS. Nguyễn Hùng Cường) tiếp, làm việc với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền và Tham tán Công sứ Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam (ngày 03/11/2020)

0
347