Lãnh đạo Viện SRISAI thăm và làm việc với lãnh đạo Đại sứ quán Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam và Ngài AMRIH JINANGKUNG – Tổng Vụ trưởng Tổng vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao Cộng hòa Indonesia + GS. Gustave Zamzari …, ngày 07/9/2022

0
72