GS.TS. Nguyễn Bá Diến – Chủ tịch Viện SRISAI, Giám đốc trung tâm Luật Biển và Hàng hải Quốc tế và TS.LS. Nguyễn Hùng Cường – Viện trưởng Viện SRISAI tiếp và làm việc với Ngài VIRAT TAEKRATHOK – Tham tán công sứ Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam, ngày 10/5/2021.

0
388