GS.TS.LS. Nguyễn Bá Diến trả lời phỏng vấn Báo Đầu tư, nhân dịp Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/2020) với chủ đề: “Quyền lực mềm” là nỏ thần giúp Việt Nam bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông.

0
441

https://baodautu.vn/longfrom-quyen-luc-mem-la-no-thangiup-viet-nam-bao-vechu-quyentren-bien-dong-m128862.html