Gs.Ts.Ls. Nguyễn Bá Diến – Chủ tịch Hội đồng Viện tiếp Chủ tịch Hội Sử học Việt Nam-Pgs.Ts. Trần Đức Cường và Phó Chủ tịch Hội Sử học Việt Nam-Pgs.Ts. Đỗ Bang tại Viện NCKH Biển và Hải đảo; Công ty Luật VN JUST.

0
677