Góc nhìn và trao đổi của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu khoa học Biển và Hải đảo về tình hình Biển Đông (sáng 17/8/2019)

0
667

Sáng 17/8/2019, tại Viện Nghiên cứu khoa học Biển và Hải đảo, dưới sự chủ trì của GS.TS.LS. Nguyễn Bá Diến – Chủ tịch Hội đồng Viện, các chuyên gia đã trao đổi, thể hiện góc nhìn về tình hình Biển Đông, mưu đồ, dã tâm của Trung Quốc và các hoạt động gây hấn của chúng trên Biển Đông.