Đại sứ đặc mệnh toàn Cộng hòa Ấn Độ tiếp và làm việc với lãnh đạo và các chuyên gia cao cấp của Viện Nghiên cứu khoa học biển và hải đảo do GS.TS. Nguyễn Bá Diến làm trưởng đoàn (Ngày 30/9/2020)

0
667