Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu khoa học biển và hải đảo – Nhiệm kỳ 2022 – 2025

0
190

Ngày 16 tháng 8 năm 2022, Chi bộ Viện Nghiên cứu khoa học biển và hải đảo đã tiến hành đại hội đảng nhiệm kỳ 2022 – 2025, bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội đã thành công rất tốt đẹp.