Chi bộ Viện Nghiên cứu khoa học Biển và Hải đảo dự “Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” do Đảng bộ quận Cầu Giấy tổ chức (27/4/2021)

0
379