Vấn đề nghiên cứu Biển Đông – Phóng sự VTV4

http://www.youtube.com/watch?v=ThmzcnQuZT8

Bài mới