Sách chuyên khảo: Các án lệ quốc tế về giải quyết tranh chấp biển đảo và kinh nghiệm vận dụng đối với khu vực biển đông

0
302

Tác giả: PGS.TS. NGUYỄN BÁ DIẾN (Chủ biên)
TS. ĐỒNG THỊ KIM THOA, Th.S NGUYỄN HÙNG CƯỜNG
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2016Nhằm góp phần làm phong phú hơn tri thức pháp luật, thực tiễn quốc tế và quảng bá sâu rộng kinh nghiệm quốc tế về giải quyết tranh chấp biển đảo, với sự hỗ trợ của Trung tâm Luật Biển và Hàng hải Quốc tế, sau một thời gian nỗ lực nghiên cứu, Viện Nghiên cứu Khoa học Biển và Hải đảo và tập thể tác giả, do GS.TS. Nguyễn Bá Diến chủ biên, đã biên soạn thành công cuốn sách chuyên khảo “Các án lệ quốc tế về giải quyết tranh chấp biển đảo và kinh nghiệm vận dụng đối với khu vực Biển Đông”. Trong khuôn khổ 583 trang, với bố cục gồm 05 chương, cuốn sách đã tập trung nghiên cứu về chức năng, thẩm quyền, cơ cấu tổ chức, cơ chế giải quyết tranh chấp của các thiết chế tài phán quốc tế như Tòa án Công lý Quốc tế, Tòa án Quốc tế về Luật biển, Trọng tài quốc tế thường trực, Trọng tài thành lập theo Phụ lục VII Công ước Luật biển năm 1982 và các án lệ tiêu biểu về giải quyết tranh chấp biển đảo của các thiết chế tài phán quốc tế này. Trên cơ sở đó, các tác giả đã tổng kết và rút ra một số kinh nghiệm từ các án lệ quốc tế về giải quyết tranh chấp biển đảo cần nghiên cứu, vận dụng đối với khu vực Biển Đông. Với nội dung thể hiện như trên, cuốn sách không chỉ là nguồn tài liệu quý báu phục vụ cho việc nghiên cứu giảng dạy và học tập về kinh nghiệm quốc tế về giải quyết tranh chấp biển đảo mà còn là nguồn tư liệu tham khảo hữu ích cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc xây dựng hồ sơ pháp lý đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam trong thời gian hiện nay.