Sách chuyên khảo Kinh nghiệm quốc tế về cơ chế giải quyết tranh chấp chủ quyền biển-đảo

Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Bá Diến Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội Năm xuất bản: 2013 Số trang: 574 tr.

0
799

Hiện nay, trước nguy cơ ngày càng phức tạp hoá các tranh chấp về chủ quyền biển-đảo trên thế giới nói chung và tại Biển Đông nói riêng, cộng đồng quốc tế, trước hết là các nước tranh chấp trực tiếp, đang nỗ lực tìm kiếm các phương thức và giải pháp thích hợp nhằm quản lý và giải quyết xung đột. Bên cạnh việc tăng cường các biện pháp xây dựng lòng tin, tự kiềm chế, tăng cường đối thoại, hợp tác phát triển, các nước đã và đang nỗ lực giải quyết tranh chấp liên quan bằng các biện pháp hoà bình, phù hợp với luật pháp và thực tiễn quốc tế, bao gồm cả khả năng đưa các tranh chấp ra cơ quan tài phán quốc tế. Thực tiễn cho thấy, các quốc gia đã vận dụng khá đa dạng và linh hoạt các cơ chế giải quyết tranh chấp biển-đảo, đem lại những thành công và hiệu quả nhất định, giúp chấm dứt tình trạng mâu thuẫn kéo dài. Qua việc nghiên cứu thực tiễn giải quyết tranh chấp quốc tế cũng như kinh nghiệm từ các quyết định hay phán quyết của cơ quan tài phán quốc tế, có thể rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu cho việc giải quyết tranh chấp và bảo vệ chủ quyền biển-đảo của Việt Nam trong hiện tại cũng như tương lai. Vì vậy, việc nghiên cứu thực tiễn quốc tế về giải quyết tranh chấp biển-đảo, các kinh nghiệm và rút ra bài học thích ứng cho thực trạng tranh chấp ở Biển Đông là một nhu cầu khách quan và cấp bách của nước ta hiện nay; là một yêu cầu cấp thiết đối với Việt Nam trong việc xây dựng và củng cố mặt trận pháp lý nhằm bảo vệ chủ quyền và lợi ích hợp pháp của quốc gia trên Biển Đông.
Với mục đích nghiên cứu thực tiễn giải quyết tranh chấp chủ quyền biển-đảo của các quốc gia trên thế giới để tìm ra những kinh nghiệm và gợi ý cho việc vận dụng hiệu quả vào tranh chấp của Việt Nam, cuốn sách Kinh nghiệm quốc tế về cơ chế giải quyết tranh chấp chủ quyền biển – đảo nhằm trình bày và luận giải về:
(1) Tổng quan về các cơ chế giải quyết tranh chấp chủ quyền biển, đảo;
(2) Thực tiễn quốc tế và một số bài học cho Việt Nam trong việc sử dụng các cơ chế giải quyết tranh chấp chủ quyền biển, đảo.
Cuốn sách bao gồm 06 chương:
Phần một: Tổng quan về cơ chế giải quyết tranh chấp chủ quyền biển đảo
 
Chương I: Khái niệm tranh chấp chủ quyền biển đảo và cơ chế giải quyết tranh chấp chủ quyền biển, đảo
1.1. Khái niệm tranh chấp chủ quyền biển, đảo
1.2. Khái quát chung về cơ chế giải quyết tranh chấp biển, đảo theo Công ước Luật biển 1982
Chương II: Quy định của pháp luật quốc tế về các cơ chế giải quyết tranh chấp chủ quyền biển, đảo
2.1. Cơ sở pháp lý quốc tế chung để giải quyết tranh chấp chủ quyền biển, đảo
2.2. Quy định của pháp luật quốc tế về cơ chế giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng, đàm phán
2.3. Quy định của pháp luật quốc tế về cơ chế giải quyết tranh chấp thông qua điều tra, trung gian, hoà giải
2.4. Quy định của pháp luật quốc tế về cơ chế giải quyết tranh chấp thông qua tổ chức quốc tế
2.5. Các cơ quan giải quyết tranh chấp theo quy định của Công ước Luật biển 1982
2.6. Quy định của pháp luật quốc tế về cơ chế giải quyết tranh chấp thông qua Toà án quốc tế
Phần hai: Thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế trong việc sử dụng các cơ chế giải quyết tranh chấ chủ quyền biển đảo
 
Chương III: Thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế trong việc giải quyết tranh chấp chủ quyền biển, đảo thông qua thương lượng, đàm phán, trung gian, hoà giải
3.1. Thực tiễn và kinh nghiệm giải quyết tranh chấp chủ quyền biển, đảo thông qua thương lượng, đàm phán
3.2. Thực tiễn và kinh nghiệm giải quyết tranh chấp chủ quyền biển, đảo thông qua trung gian, hoà giải
3.3. Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam
Chương IV: Thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế trong việc giải quyết tranh chấp chủ quyền biển, đảo thông qua tổ chức quốc tế
4.1. Thực tiễn và kinh nghiệm giải quyết tranh chấp chủ quyền biển, đảo thông qua các cơ quan của Liên hợp quốc
4.2. Thực tiễn và kinh nghiệm giải quyết tranh chấp chủ quyền biển, đảo thông qua cơ chế giải quyết tranh chấp của ASEAN
Chương V: Thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế trong việc giải quyết tranh chấp chủ quyền biển, đảo thông qua trọng tài quốc tế
 5.1. Trọng tài thường trực La Haye – một số án lệ điển hình và bài học kinh nghiệm rút ra
5.2. Thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế về giải quyết tranh chấp chủ quyền biển, đảo thông qua Toà trọng tài thành lập theo Phụ lục VII và VIII Công ước Luật biển 1982
Chương VI: Thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế trong việc giải quyết tranh chấp chủ quyền biển, đảo thông qua hoạt động của các toà án quốc tế
6.1. Thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế về giải quyết tranh chấp chủ quyền biển đảo thông qua Toà án Công lý Quốc tế
6.2. Thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế về giải quyết tranh chấp chủ quyền biển đảo thông qua Toà án Quốc tế về Luật biển