Khoa học pháp lý và giải pháp pháp lý nhằm góp phần phục vụ...

Khoa học pháp lý và giải pháp pháp lý nhằm góp phần phục vụ chiến lược tiến ra biển, làm chủ biển và đấu...

Pháp luật một số quốc gia trên thế giới về phòng, chống và bồi...

Tóm tắt: Trong bài viết này, tác giả sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về pháp luật phòng, chống và bồi thường thiệt...

Về chủ quyền lịch sử, pháp lý của Việt Nam đối với hai quần...

Tóm tắt. Bài viết đưa ra những minh chứng pháp lý khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với quần...

Áp dụng các nguyên tắc về thụ đắc lãnh thổ trong Luật quốc tế...

Áp dụng các nguyên tắc về thụ đắc lãnh thổ trong luật quốc tế “…Pháp luật quốc tế ghi nhận một trong những cơ sở...

Môi trường và cơ chế thành tạo cát đỏ Phan Thiết – GS.TS. Trần...

Cát đỏ Phan Thiết là một thành tạo địa chất hấp dẫn và được nhiều người trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu...

China’s Policy in the East Sea

Bai bao quoc te 2019Tải xuống

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Toà án Hình sự Quốc tế và việc...

Cuốn kỷ yếu này được xuất bản trên cơ sở kết quả của Hội thảo quốc tế "Toà án hình sự quốc tế và...

Tổng quan về chính sách, pháp luật biển Việt Nam – PGS.TS. Nguyễn Bá...

Tóm tắt. Có thể thấy rằng, trải qua thời gian dài, với những điều chỉnh cần thiết để phù hợp với tình hình và nhiệm...

Xây dựng pháp luật Việt Nam về sử dụng khoảng không vũ trụ vì...

Tóm tắt. Cách đây 50 năm, ngày 04 tháng 10 năm 1957, sự kiện Liên Xô phóng thành công vệ tinh Sputnik (vệ tinh nhân...

Bài mới