Sách chuyên khảo Chính sách, pháp luật biển của Việt Nam và chiến lược...

Trong thời đại toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, các hoạt...

Giáo trình Địa chất biển

Giáo trình Địa chất biển được biên soạn chủ yếu dựa trên bài giảng môn học chuyên đề "Địa chất biển" do chính tác...

Giáo trình Tư pháp quốc tế

Tư pháp quốc tế là một ngành luật độc lập, một bộ môn khoa học độc lập và quan trọng trong hệ thống khoa...

Pháp luật một số quốc gia trên thế giới về phòng, chống và bồi...

Tóm tắt: Trong bài viết này, tác giả sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về pháp luật phòng, chống và bồi thường thiệt...

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Toà án Hình sự Quốc tế và việc...

Cuốn kỷ yếu này được xuất bản trên cơ sở kết quả của Hội thảo quốc tế "Toà án hình sự quốc tế và...

Sách chuyên khảo Thềm lục địa trong pháp luật và thực tiễn quốc tế

Thềm lục địa là một trong những vùng biển thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia, có vị trí địa chính...

Tài liệu tham khảo phục vụ công tác tập huấn tuyên truyền về biển,...

Tài liệu do PGS. TS. Nguyễn Bá Diến và ThS. Nguyễn Trường Giang chủ biên, gồm 11 chuyên đề về Biển Đông với các...

Giáo trình Công pháp quốc tế

  Việc hội nhập quốc tế một cách sâu rộng và toàn diện đối với Việt Nam không chỉ là thời cơ, thách thức của...

Bài mới