Kỷ yếu Hội thảo khoa học Toà án Hình sự Quốc tế và việc...

Cuốn kỷ yếu này được xuất bản trên cơ sở kết quả của Hội thảo quốc tế "Toà án hình sự quốc tế và...

Giáo trình Địa chất biển

Giáo trình Địa chất biển được biên soạn chủ yếu dựa trên bài giảng môn học chuyên đề "Địa chất biển" do chính tác...

Sách chuyên khảo Quản lý tổng hợp và phân vùng quản lý tổng hợp...

Đới bờ (coastal zone) Việt Nam kéo dài 3.260km theo hướng á kinh tuyến, gồm 2 phần: lục địa ven biển và biển ven...

Sách Tấm gương người làm khoa học (Tập V)

Trung tâm truyền thông hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin Năm xuất bản: 2013 Số trang: 492...

Sách chuyên khảo “Thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong tiến trình hội...

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bá DiếnNhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội Năm xuất bản: 2010 Số trang: 418tr. Quyết định xuất bản số: 516LK-XH/QĐ-NXBĐHQGHN Viêc...

Sách chuyên khảo: Các án lệ quốc tế về giải quyết tranh chấp biển...

Tác giả: PGS.TS. NGUYỄN BÁ DIẾN (Chủ biên) TS. ĐỒNG THỊ KIM THOA, Th.S NGUYỄN HÙNG CƯỜNG Nhà xuất bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2016 Nhằm góp...

Bài mới