Tổng quan pháp luật Việt Nam về phòng, chống ô nhiễm dầu ở các...

Tóm tắt. Ô nhiễm biển do dầu và vấn đề phòng, chống ô nhiễm do dầu gây ra ở các vùng biển đã và đang...

Xác định biên giới trên biển và khu vực biên giới biển của Việt...

Bài viết phân tích và bình luận về quy định của pháp luật quốc tế về vấn đề xác định biên giới và khu...

Quyền đi qua không gây hại của tàu quân sự nước ngoài trong lãnh...

Tóm tắt. Quyền đi qua không gây hại là một nguyên tắc đã tồn tại từ lâu trong thực tiễn hàng hải quốc tế. Quy...

Về bức thư của Thủ tướng Phạm Văn Đồng ngày 14/9/1958 và vấn đề...

Tóm tắt. Dựa trên cơ sở của quan hệ lịch sử Việt Nam - Trung Quốc và các nguyên tắc cơ bản của Luật quốc...

Xây dựng pháp luật Việt Nam về sử dụng khoảng không vũ trụ vì...

Tóm tắt. Cách đây 50 năm, ngày 04 tháng 10 năm 1957, sự kiện Liên Xô phóng thành công vệ tinh Sputnik (vệ tinh nhân...

Pháp luật Việt Nam về phân vùng, quản lý tổng hợp vùng ven bờ...

Tóm tắt. Bài viết này đề cập một tổng quan về các quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay liên quan đến việc...

Về việc ký kết hiệp định hợp tác nghề cá ở vịnh Bắc Bộ...

Tóm tắt. Với sự ra đời của Công ước Luật biển 1982, các quốc gia ven biển được phép mở rộng vùng đặc quyền kinh...

Áp dụng các nguyên tắc về thụ đắc lãnh thổ trong Luật quốc tế...

Áp dụng các nguyên tắc về thụ đắc lãnh thổ trong luật quốc tế “…Pháp luật quốc tế ghi nhận một trong những cơ sở...

Quy chế pháp lý quốc tế chung về biển, đảo và những vấn đề...

Tóm tắt: Khái niệm “đảo”, “quần đảo”, “quốc gia quần đảo” và các khái niệm pháp lý liên quan (“đảo nhân tạo”, “thiết bị công...

Về chủ quyền lịch sử, pháp lý của Việt Nam đối với hai quần...

Tóm tắt. Bài viết đưa ra những minh chứng pháp lý khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với quần...

Bài mới